VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR PENNINGMEESTER EN ACTIVITEITENCOMMISSIE

Beste ouders, verzorgers,

Lid zijn van H.S.C. betekent voor u of uw kind waarschijnlijk iedere week heerlijk een uurtje sporten en ontspanning onder begeleiding van enthousiaste trainers. Een vereniging is echter meer dan sporten alleen.

We hebben een actieve groep vrijwilligers die zich o.a. bezighoudt met bestuurstaken, het organiseren van activiteiten en het werven van sponsorgelden. Het vrijwilligerswerk is leuk en uitdagend om te doen en je raakt hierdoor ook meer betrokken bij de vereniging. Helaas hebben wij, net als vele andere verenigingen, een tekort aan vrijwilligers. Wij doen daarom een dringend beroep op iedereen die H.S.C. een warm hart toedraagt!

 

  • Wij zijn op zoek naar een Penningmeester. Inlichten te verkrijgen bij Arjen Nagtegaal, ajnagtegaal@solcon.nl
  • Vrijwilligers om te helpen met onderstaande activiteiten. U kunt zich hiervoor opgeven bij Tamara Schuurmans, TamaraSchuurmans@me.com  (u kunt ook kiezen om bij 1 activiteit te helpen).

De activiteitencommissie heeft voor het komende seizoen een aantal activiteiten vastgesteld. Graag maken wij u hierop alvast op attent zodat deze data kan reserveren in de agenda en evt. aan te melden om bij 1 van deze activiteiten te helpen.

  • Sinterklaas feest maandag 4 december a.s. van 15.45 – 17.45 uur
  • Recreatie wedstrijd organiseren (diploma turnen maandag 26 maart 2018, 15.45 – 16.45 uur )
  • Voorjaarsactie (rondom Pasen)

Eindfeest in mei/juni met sponsorloop, spelletjes, demo’s (o.v.b. zaterdag 2 juni 2018).

Laat wat van je horen

website gemaakt door TOP-DESIGN - copyright 2013