Nationaal Turn Systeem

Bij NTS gaat het om de individuele prestatie van de turnster, dit in tegenstelling tot de gymnastiek- en turncompetitie waar het om het teamresultaat gaat. NTS bestaat uit verschillende niveaus. Alle niveaus zijn verdeeld in divisies. Het is aan de leiding om te bepalen op welk niveau en in welke divisie de turnster gaat beginnen. Dit kan dus per turnster verschillen, omdat er ook nog gekeken moet worden naar de leeftijd van de turnster.

Dus de leeftijd en de prestatie van de turnster zijn van belang voor NTS.

seizoen 2016-2017 - categorieën NTS

Preinstapgeboortejaar 20092010

instapgeboortejaar2008
pupil1geboortejaar2007
pupil2geboortejaar2006
jeugd1geboortejaar2005
jeugd2geboortejaar2004
juniorgeboortejaar20032002
seniorgeboortejaar2001
of eerder

De leeftijdscategorieën pre instap, instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 hebben een voorgeschreven oefenstof. De leeftijdscategorieën jeugd 2, junior en senior hebben een keuze oefenstof. Deze oefenstof van alle categorieën wijkt af van de oefenstof van de gymnastiek- en turncompetitie. Ook de jurering is anders dan bij de gymnastiek- en turncompetitie. Er wordt gejureerd naar landelijke maatstaven, dit in tegenstelling tot de gymnastiek- en turncompetitie waar eigen juryregels in het leven geroepen zijn.

blauw

website gemaakt door TOP-DESIGN - copyright 2013