Vrijwilligers

Meld je aan bij onze club!

Lid zijn van H.S.C. betekent voor u of uw kind waarschijnlijk iedere week heerlijk een uurtje sporten en ontspanning onder begeleiding van enthousiaste trainers. Een vereniging is echter meer dan sporten alleen.
We hebben een actieve groep vrijwilligers die zich o.a. bezig houdt met bestuurstaken, het organiseren van activiteiten en het werven van sponsorgelden. Het vrijwilligerswerk is leuk en uitdagend om te doen en je raakt hierdoor ook meer betrokken bij de vereniging. Helaas hebben wij, net als vele andere verenigingen, een tekort aan mensen. Wij doen daarom een dringend beroep op iedereen die H.S.C. een warm hart toedraagt!

Op dit moment  zijn wij op zoek naar mensen die de volgende taken op zich willen nemen:


Activiteitencommissie

Voor het organiseren van gezellige activiteiten. De activiteitencommissie bestaat momenteel uit twee personen. Het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 mensen mee willen helpen (info bij Caroline Boekelman, tel.0341-420105)

Juryleden

We zoeken mensen die bereid zijn een jurycursus te gaan volgen en die tevens een paar keer per jaar (uiteraard in goed overleg) een turnwedstrijd op zaterdag willen jureren. Het gehele jaar starten er nieuwe cursussen voor beginnende juryleden. De cursus duurt 6 avonden. Kosten worden vergoed door de vereniging. Ervaring niet vereist. (info bij het bestuur)

Sponsorcommissie

Voor het werven van extra inkomsten zodat we de contributie laag kunnen houden en we toch wat extra gelden hebben voor het organiseren van activiteiten of het aanschaffen of vervangen van toestellen kun je Henk van Beekhuizen (mailenof bellen (0341) 362362)

Alle hulp is van harte welkom!

website gemaakt door TOP-DESIGN - copyright 2013